Dornova metoda pro zvířata

Jakými metodami pracuji se zvířaty?

V roce 2014 jsem úspěšně dokončila studium Veterinárního lékařství a tyto poznatky aplikuji v komplexní péči o klienty. Včetně důležitosti anamnézy a vyšetření zvířete před vlastním ošetřením. Absolvování kurzu Dornovy metody u Andrei Dunové, mi otevřel cestu ke zvířecímu tělu, jiným způsobem, než přes klasické vidění zvířat a jejich zdraví v medicíně. Získala jsem status Doporučený terapeut Dornovy metody (2015-2021) především pro psy a koně. V průběhu let přicházelo osvojení dalších technik týkajících se zdraví a psychiky zvířat. Craniosakrální terapie, Bowenova metoda, Shiat-su a Osteodynamika byly dalšími významnými prvky, které mě obohatily, především při práci s pohybovým a nervovým systémem zvířat.

V čem mohu pomoci?

Udržování kondice a zdraví zvířete formou preventivní péče:

Udržování kondice a zdraví zvířete formou preventivní péče:

Řešení zdravotních potíží:

Řešení psychických potíží

Pro jaká zvířata je vhodná?

Terapie je vhodná především pro psy a koně různého věku. Při jakýchkoli zdravotních a psychických potížích. Zároveň je tato terapie vhodná i pro zvířata ve skvělé kondici jako preventivní péče pro zlepšení dlouhodobé vitality a kvality života. Se vzrůstajícím vědomím své práce, i vědomím klientů, kteří přichází, se moje pole působnosti rozšířilo i na aspekty zrcadlení zdravotních a psychických obtíží u zvířat vzhledem k majiteli zvířete. Zdravotní obtíže zvířete korelují s nastavením a procesy rodiny/majitele a prostředím, ve kterém zvíře žije. Díky těmto možnostem při terapii pracuji i s majitelem zvířete a tím dochází k rychlejšímu posunu stavu zvířete a transformaci majitele. Toto je již neoddělitelnou složkou mojí práce. Dochází tak k novému nastavení rovnováhy nejen ve zvířeti, ale i v majiteli.

Jak probíhá?

Před ošetřením zvířete proberu s majitelem anamnézu a stanovíme si záměr práce. Terapie probíhá 45-50minut. Celková délka ošetření je 1 hodina. Ke každému majiteli i zvířeti přistupuji individuálně a s respektem a úctou k možnostem, které zvíře má. Způsob terapie závisí na záměru klienta a výběru metody, která je v ten daný okamžik nejadekvátnější. Ošetření ovšem vždy probíhá v jemném, citlivém a bezpečném kontaktu se zvířetem. U psů nejčastěji v leže, u koní ve stoje či za pohybu. Pokud není možná práce se zvířetem v blízkém kontaktu je možné s ním pracovat i bez kontaktu.

Veterinární vzdělání

  • 2008-2014 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno titul MVDr.
  • 2014-2019 Veterinární profese
  • 2015 Dornova metoda pro zvířata Andrea Dunová
  • 2016 Pracovní seminář Dornovy metody pro zvířata Andrea Dunová
  • 2016-202? Doporučený terapeut dornovy metody PSI a KONĚ – titul DoTh.
  • 2016 Shiatsu I a II práce s meridiány a řešení specifických zdravotních obtíží zvířat 2016 Milena Husáková
  • 2019 Aplikovaná psychologie Ing.Ludmila Malinová PhDr. MBA.
  • 2019 Osteodynamika level 1 Andrea Dunová
  • 2019 Osteodynamika level 2 Andrea Dunová
  • od 2016 vzdělávání v Craniosacrální terapii

Kolik ošetření stojí?

1 ošetření psa
1 200 Kč

1 ošetření koně
1 500 Kč

Délka trvání: 1 hodina.

Ošetření probíhá u vás doma či ve stáji. Cestovní náklady 15 kč/km.